eshop@dobrepitie.sk
0905 225 278

O nás

V pŕipade otázok nás kontaktujte

Túto stránku prevadzkuje:

GREENSPORT, s.r.o.
Hálkova 11
Bratislava
831 03

IČO: 36689041
DIČ: 2022265949
IČ DPH: SK2022265949

IČ SBL: 527431800323

Kontaktné údaje

email: eshop@dobrepitie.sk

Telefon: 0905 225278

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi